หลักสูตรของโซลติโล

โลกฟุตบอลที่มีสิ่งใหม่ๆ เกิดขึ้นเสมอ
เคสุเกะ ฮอนดะและกลุ่มโค้ชที่มีประสบการณ์ ต่างช่วยกันพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง

"หลักสูตร SOLTILO" เป็นหลักสูตรที่เหมาะสำหรับวัยของเด็ก โดยได้รับการคิดค้นขึ้นจากการยึดตามความคิดเห็นต่างๆ ของเคสุเกะ ฮอนดะ โค้ชที่เปี่ยมประสบการณ์รวมถึงครูฝึกที่มีบทบาทในวงการฟุตบอลของโลก เน้นไปที่การช่วยเหลือในด้านต่างๆ เช่น พัฒนาเทคนิคการเล่นฟุตบอล พัฒนาสมรรถภาพในการออกกำลังกาย การดูแลด้านจิตใจและส่งเสริมความอดทน อีกทั้งในโลกของฟุตบอลยังเกิดการพัฒนากลยุทธ์ใหม่ๆ และวิธีการฝึกใหม่ๆ ขึ้นเรื่อยๆ ที่โซลติโลเองก็ได้มีการและเปลี่ยนความคิดเห็นจากบรรดาโค้ชจากทั่วประเทศและคอยอัพเดทเรื่องหลักสูตรอยู่ตลอด หลักสูตร SOLTILO ได้ถูกแบ่งออกมากกว่า 25 โปรแกรม ซึ่งโค้ชแต่ละท่านก็จะชี้แนะแนวทางที่เหมาะสมกับผู้เล่นแต่ละคน

SOLTILO

โดยเฉพาะในขณะที่เคสุเกะ ฮอนดะเป็นผู้เล่นระดับท็อปของโลกในปัจจุบัน ก็ได้เก็บเกี่ยวเรื่องต่างๆ ที่รู้สึกว่าจำเป็นต่อวัยที่อยู่ในช่วงฝึกลงไปในหลักสูตรด้วย

ทุกหลักสูตรของ "SOLTILO" เคสุเกะ ฮอนดะมีส่วนร่วมในการคิดค้นขึ้นด้วยตัวเอง
หลักสูตรของทาง SOLTILO FAMILIA SOCCER SCHOOL THAILAND นั้น เคสุเกะ ฮอนดะมีส่วนร่วมในการคิดค้นด้วยตัวเอง และเคสุเกะ ฮอนดะยังมีส่วนร่วมอย่างมากในการป้อนข้อมูลใหม่ๆ อยู่เสมอ ทั้งเรื่องที่รู้สึกในแต่ละวันขณะที่เป็นผู้เล่นระดับท็อปของโลก ไปจนถึงกลยุทธ์ด้านเทคนิคอย่างละเอียดลงในหลักสูตรของโรงเรียนด้วย
ทุกหลักสูตรของ SOLTILO เคสุเกะ ฮอนดะมีส่วนร่วมในการคิดค้นขึ้นด้วยตัวเอง ทุกหลักสูตรของ SOLTILO เคสุเกะ ฮอนดะมีส่วนร่วมในการคิดค้นขึ้นด้วยตัวเอง
หลักสูตรที่คิดขึ้นร่วมกับเคสุเกะ ฮอนดะ
หลักสูตรของโซลติโลเริ่มจากการคิดค้นหลักสูตรกับเคสุเกะ ฮอนดะ เราติดต่อและพูดคุยกับเคสุเกะ ฮอนดะ เดือนละหลายครั้ง ตรวจสอบแผนหลักสูตรใหม่ๆ และหลักสูตรที่กำลังวางแผน อีกทั้งตัวเคสุเกะ ฮอนดะเองก็ได้มีส่วนร่วมอย่างมากในหลักสูตรของโรงเรียน อย่างเช่นการป้อนสิ่งที่รู้สึกในระหว่างที่เป็นผู้เล่นระดับท็อปของโลกในปัจจุบันด้วย
การฝึกอบรมเรื่องการฝึกสอนให้กับบรรดาโค้ช
มีการจัด "การฝึกอบรมเรื่องการฝึกสอน" ให้กับบรรดาโค้ชที่ลงสนามแนะแนวทางให้กับเด็กๆ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อที่โค้ชทุกคนจากทั่วประเทศสามารถชี้แนะแนวทางอันเป็นหนึ่งเดียวให้กับเด็กๆ ได้ พร้อมๆ กับที่บรรดาโค้ชจะได้สัมผัสถึงทุกๆ ประเด็นการสอนของแต่ละหลักสูตร
การฝึกสอนนักเรียน
บรรดาโค้ชจะชี้แนะวิธีการที่เหมาะกับเด็กๆ พร้อมทั้งยึดจุดเด่นของแต่ละหลักสูตร อีกทั้งทำหน้าที่เสนอหัวข้อการแนะแนวทุกเดือน ช่วยเหลือการฝึกให้กับเด็กๆ และสร้างบรรยากาศเพื่อให้เกิดการพัฒนาแรงกระตุ้นในแต่ละวัน โค้ชยังให้ช่วยแนะแนวทางโดยที่ให้ความสำคัญกับสิ่งต่อไปนี้ด้วย
ชี้แนะแนวทางเพื่อให้ผู้เล่นรู้สึกว่าได้พัฒนาขึ้นทุกวัน
ชี้แนะแนวทางเพื่อให้ผู้เล่นรู้สึกว่าได้พัฒนาขึ้นทุกวัน
ถ่ายทอดถึงความสนุกที่จะหาเทคนิคต่างๆ ให้ตนเอง
ถ่ายทอดถึงความสนุกที่จะหาเทคนิคต่างๆ ให้ตนเอง
ไม่ตำหนิความผิดพลาด แต่เข้มงวดกับการไม่ลองท้าทาย
ไม่ตำหนิความผิดพลาด แต่เข้มงวดกับการไม่ลองท้าทาย
ความต้องการที่เหมาะกับผู้เล่นนั้นๆ
ความต้องการที่เหมาะกับผู้เล่นนั้นๆ
เราคิดว่าสภาพแวดล้อมที่จะทำให้เด็กๆ ได้ใช้พลังได้อย่างสมบูรณ์แบบภายในโรงเรียนแต่ละวันเป็นสิ่งจำเป็น การที่ให้ลองท้าทายโดยไม่กลัวความผิดพลาดและให้คำชมเมื่อทำสำเร็จ จะทำให้ชี้แนะเพื่อให้เขาต้องการก้าวไปในขั้นต่อไปได้เร็วขึ้น และหมั่นสร้างสภาพแวดล้อมให้เด็กๆ สามารถท้าทายตัวเองไปในระดับที่สูงขึ้นโดยไม่เกินกำลัง มากกว่าการฝึกในเรื่องต่อๆ ไปโดยไม่หยุดเพื่อให้เด็กสนุกแค่ช่วงนั้น
ทุกหลักสูตรของ SOLTILO เคสุเกะ ฮอนดะมีส่วนร่วมในการคิดค้นขึ้นด้วยตัวเอง

ตั้งแต่การวางแผนหลักสูตรไปจนถึงการชี้แนะแนวทางให้กับเด็กๆ

 
 

จุดสำคัญของการฝึกสอน

ปัจจัย 3 ข้อที่เคสุเกะ ฮอนดะคิดว่าจำเป็นต่อวัยฝึกหัด

1

ถึงจะผิดพลาดหลายครั้ง
แต่ก็เป็นการท้าทาย- ไม่กลัวความผิดพลาด

การได้ลองท้าทาย โดยที่ไม่ยอมแพ้จนถึงที่สุด แม้จะผิดพลาดสักกี่ครั้งเป็นสิ่งสำคัญ หากยังมีใจที่ไม่กลัวความผิดพลาดก็จะได้มาซึ่งความสำเร็จ
ถึงจะผิดพลาดหลายครั้ง แต่ก็เป็นการท้าทาย - ไม่กลัวความผิดพลาด
2

เร่งความเร็วโดย
คิดว่าเป็นการแข่งขัน- เล่นอย่างรวดเร็ว

ระหว่างการฝึก ก็เหมือนการแข่งขัน ให้คำนึงถึงการเล่นอย่างรวดเร็ว เมื่อคำนึงถึงความเร็วก็จะมองหาเทคนิคในระดับที่สูงขึ้นและนำไปสู่การพัฒนาอย่างมีชั้นเชิง
เร่งความเร็วโดย คิดว่าเป็นการแข่งขัน - เล่นอย่างรวดเร็ว
3

เรียนรู้การควบคุมลูกบอล
และจังหวะการเล่น
อย่างละเอียด

การคำนึงถึงการควบคุมบอลที่ดีได้รวดเร็ว อย่างการเลี้ยงลูกและขั้นตอนเล็กๆ น้อยๆ จะนำไปสู่การพัฒนาความสามารถการออกกำลังในเวลาเดียวกัน
เรียนรู้การควบคุมลูกบอลและจังหวะการเล่นอย่างละเอียด
 
 

ระดับชั้นเรียน

ถึงจะเป็นหลักสูตรเดียวกัน แต่ก็มีการคิดวิธีฝึกของการฝึกแต่ละแบบตามชั้นปีและระดับของผู้เรียน

ระดับชั้น Kids・U8
เพิ่มโอกาสในการเล่นและสัมผัสลูกบอลมากขึ้น

ส่งเสริมให้รักการเล่นฟุตบอลและชี้แนวทางเพื่อให้รู้สึกสนุกทุกครั้งที่ได้มา แต่ในขณะเดียวกันก็มุ่งให้เกิดการพัฒนาด้านทักษะและด้านเทคนิคที่ประจักษ์ได้มากกว่าการฝึกแต่เทคนิคซ้ำๆ โดยเฉพาะการมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาความสามารถในการออกกำลังจากการฝึกจังหวะการเดินและการควบคุมบอลที่ดีเพื่อให้ร่างกายคล่องแคล่ว เรายังพูดคุยกับผู้ปกครองอย่างกระตือร้น และให้ความช่วยเหลือแก่ผู้เล่นอีกด้วย

ระดับชั้น Kids・U8 เพิ่มโอกาสในการเล่นและสัมผัสลูกบอลมากขึ้น
ระดับชั้น U10
เรียนรู้เทคนิคต่างๆ และทำให้มีทางเลือกในการเล่นที่หลากหลายมากขึ้น

เป็นวัยที่รู้สึกสนุกกับการเรียนรู้เทคนิคต่างๆ จะทำในสิ่งที่เคยทำไม่ได้และมุ่งให้เกิดการพัฒนาทางเทคนิคมากกว่าการทำซ้ำในสิ่งที่ทำสำเร็จแล้ว และพยายามให้ผู้เล่นมีความต้องการสูงพร้อมกับขัดเกลาเทคนิคจากผู้อื่นในระหว่างการฝึก เราใส่ใจเรื่องของสภาพแวดล้อม รูปแบบการเล่นและการฝึกเพื่อให้ทักษะเพิ่มขึ้นจากการลองท้าทายระดับที่สูงขึ้นอีกหนึ่งขั้นเสมอๆ โดยไม่กลัวความผิดพลาด

ระดับชั้น U10 เรียนรู้เทคนิคต่างๆ และทำให้มีทางเลือกในการเล่นที่หลากหลายมากขึ้น
ระดับชั้น U12・U15
เพิ่มคุณภาพการเล่นให้สูงขึ้น พัฒนาด้านเทคนิคและความเร็วในการตัดสินใจ

เป็นเตรียมความพร้อมสู่อีกขั้น เพื่อนำไปสู่การตัดสินใจที่รวดเร็ว การพัฒนาเทคนิคและความสามารถในการออกกำลัง ด้วยการเล่นที่รวดเร็วมากขึ้นกว่าเดิม แม้จะอยู่ในช่วงผิดพลาดซ้ำๆ หรือการก้าวไปในระดับที่สูงขึ้นโดยต้องการเล่นแบบรวดเร็ว แต่ก็จะแสดงให้เห็นถึงความสามารถของตัวเองได้มากที่สุด อีกทั้งยังคิดด้วยตนเองได้ เช่น ความสามารถในการตัดสินใจและพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติจริงด้วย ซึ่งการฝึกอย่างจริงจังเพื่อเป็นนักฟุตบอลอาชีพนั้นไม่ได้เกินจริงเลยที่จะบอกว่าเริ่มจากวัยนี้

ระดับชั้น U12 เพิ่มคุณภาพการเล่นให้สูงขึ้น พัฒนาด้านเทคนิคและความเร็วในการตัดสินใจ
บาดแผลและอาการเจ็บในวัยเจริญเติบโต (โรคปุ่มประดูกหน้าแข้งอักเสบ)

เด็กวัยนี้จะเกิดบาดแผลมากขึ้นพร้อมๆ กับการเติบโตอย่างรวดเร็ว ทั้งยังเห็นผู้เล่นที่เป็นโรคปุ่มกระดูกหน้าแข้งอักเสบที่หัวเข่าและทุกข์ทรมานจากการปวดส้นเท้าได้บ่อยๆ นอกจากนี้ เรายังช่วยแนะนำการรักษาที่ถูกต้องให้กับผู้เล่น และให้คำปรึกษาถึงวิธีการฝึกในช่วงนั้นๆในขณะที่บาดเจ็บด้วย มีผู้เล่นที่ทนเจ็บไม่อยากแยกกับคนอื่นและคนที่พยายามเล่นต่อ แต่นั่นจะทำให้เกิดผลเสียตามมาในภายหลัง ดังนั้นไม่ควรทนเจ็บและปรึกษากับโค้ชผู้เชี่ยวชาญเพื่อที่จะได้ช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที่ง่ายต่อการเล่นมากขึ้น

ACCESSแผนที่

SOLTILO
FAMILIA SOCCER SCHOOL THAILAND
Google Map
20 ซ.อรรถกวี 1 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 ประเทศไทย

FREE TRIAL

ไม่เสียค่าใช้จ่าย

สมัคร
ทดลองเรียน

ยินดีต้อนรับทั้งเด็กที่มีและยังไม่มีประสบการณ์ ไม่จำกัดเพศ!
เหล่าโค้ชที่ร่าเริงและอารมณ์ดีกำลังรอทุกคนอยู่!

20 Soi Atthakawee 1, Rama4-Road, Klongton, Klongtoey, Bangkok 10110 Thailand