นโยบายความเป็นส่วนตัว

เราคำนึงถึงการให้ความสำคัญกับข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า และมีความใส่ใจในการจัดเก็บข้อมูลอย่างระมัดระวัง

นโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทตามหัวข้อข้างล่างนี้ มีการอธิบายถึงการเก็บรวบรวม การใช้ การจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ในเว็บไซต์นี้ กรุณาอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวหากท่านใช้บริการเว็บไซต์ของเรา การที่ท่านใช้เว็บไซต์นี้ หมายความว่าท่านยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัว

ทางเว็บไซต์ขอแจ้งให้ท่านทราบข้อมูลดังต่อไปนี้

 1. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
 2. การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
 3. การแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคล
 4. จุดประสงค์ของการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
 5. เกี่ยวกับการแก้ไขและลบข้อมูลส่วนบุคคล
 6. การเข้าถึงแฟ้มข้อมูล
 7. นโยบายการใช้คุกกี้ (Cookie)
 8. การจัดการข้อมูลส่วนบุคคล
  (เช่น มาตรการความปลอดภัย, วิธีจัดการกับพนักงาน/ผู้รับเหมา)
 9. การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

หากรู้สึกว่าทางบริษัทไม่ได้คุ้มครองความเป็นส่วนตัวของท่านดังที่แจ้งไว้ดังกล่าว
กรุณาติดต่อเรา (โทรศัพท์:02-118-6093, E-mail:support@soltilo-thailand.com) เรายินดีให้คำปรึกษาเท่าที่สามารถจะทำได้

1. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

"ข้อมูลส่วนบุคคล" ตามที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัว หมายถึง ชื่อ, นามสกุล, ที่อยู่, ตำแหน่งทางการงาน, หมายเลขโทรสาร ที่อยู่อีเมล์และข้อมูลอื่นๆ ที่สามารถบ่งบอกตัวตนของลูกค้าได้ หรือเป็นข้อมูลเฉพาะของลูกค้า เช่น งานอดิเรก เป็นต้น ในการใช้เว็บไซต์นี้ จำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนจากลูกค้า เช่น การติดต่อสอบถาม การสมัครบริการและการสมัครร่วมงาน เป็นต้น การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยบริษัทได้มาจากโดยความสมัครใจของลูกค้า และหากลูกค้าได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคล หมายความว่าลูกค้าได้รับทราบที่บริษัทจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลได้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวแล้ว ทางบริษัทจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าให้แก่บุคคลที่สามโดยไม่ได้รับอนุญาตจากลูกค้าโดยวิธีที่ต่างกับเนื้อหาที่ชี้แจงในนโยบายความเป็นส่วนตัว

2. การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

เมื่อมีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทจะชี้แจงจุดประสงค์การรวบรวมข้อมูลอย่างชัดเจน บริษัทใช้ข้อมูลโดยมีจุดประสงค์เพื่อให้บริการที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าในด้านต่างๆ เช่น เพื่อตอบคำถามเกี่ยวกับการติดต่อสอบถามของลูกค้า ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการสมัครงาน และแนะนำเพื่อสมัครการใช้บริการ เป็นต้น ทางบริษัทจะไม่ใช้ข้อมูลนอกเหนือจากจุดประสงค์ข้างต้นและจุดประสงค์ที่ลูกค้าได้ยอมรับ ในกรณีที่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลนอกเหนือจากดังที่กล่าวนี้ บริษัทจะแจ้งให้ลูกค้าทราบก่อนล่วงหน้า

3. การแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคล

ตามหลักโดยทั่วไปแล้ว ทางบริษัทจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าให้แก่บุคคลที่สามโดยไม่ได้รับอนุญาต ยกเว้นกรณีดังต่อไปนี้

 1. (1) กรณีที่มีการฝากเงินเพื่อการส่งของทางไปรษณีย์ที่เกี่ยวกับสินค้าหรือบริการอื่นๆ ไปยังบริษัทที่เกี่ยวข้อง
 2. (2) กรณีที่ต้องเปิดเผยภายใต้กฎหมาย (โดยทั่วไปแล้ว บริษัทจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวให้แก่บุคคลที่สามโดยไม่ได้รับอนุญาตจากลูกค้า แต่กรณีที่มีการร้องขอจากหน่วยงานที่มีอำนาจที่ได้รับการยอมรับทางกฎหมายหรือกฎข้อบังคับ เช่น ศาล สถานีตำรวจ กรมสรรพากร ศูนย์ผู้บริโภค ฯลฯ ซึ่งกรณีนี้อาจมีการเปิดเผยข้อมูลโดยไม่ได้ขออนุญาตก่อน)
 3. (3) กรณีที่ได้รับการอนุญาตจากลูกค้า และต้องให้หรือเปิดเผยเนื้อหาที่ลงทะเบียนหรือข้อมูลส่วนบุคคลแก่บริษัทอื่น
 4. (4) กรณีที่พฤติกรรมของลูกค้าขัดต่อเงื่อนไขการใช้งานหรือแนวทาง และเห็นว่าจำเป็นที่จะต้องปกป้องรักษาลูกค้าท่านอื่น รวมไปถึงสิทธิ ทรัพย์สินและบริการของบริษัท

4. จุดประสงค์ของการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทได้รับ จะนำมาใช้เพื่อจุดประสงค์ดังต่อไปนี้

 1. ・การแนะนำและกิจกรรมการขายที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการของบริษัท
 2. ・การติดต่อเกี่ยวกับข่าวสารล่าสุด งานสัมมนาต่างๆและงานจัดแสดงของบริษัท
 3. ・การร้องขอเพื่อสำรวจแบบสอบถาม
 4. ・การนำเสนอข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของบริษัท
 5. ・การทำให้เว็บไซต์และที่อยู่อีเมล์มีความเป็นส่วนตัว
 6. ・การใช้เพื่อการสมัครร่วมงาน
 7. ・ป้อนลงในนามบัตร
 8. ・รองรับในส่วนของการติดต่อสอบถาม

5. เกี่ยวกับการแก้ไขและลบข้อมูลส่วนบุคคล

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง เช่น ที่อยู่ จะส่งผลให้ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าเปลี่ยนไปด้วย หรือกรณีที่ลูกค้ามีความประสงค์ที่จะลบข้อมูลส่วนบุคคล ทางบริษัทจะทำการแก้ไขหรือลบข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากลูกค้า นอกจากนี้ลูกค้ายังสามารถยกเว้นเนื้อหาบางส่วน และปฏิเสธการรับข่าวสารจากทางบริษัทได้ หากลูกค้าต้องการเปลี่ยนแปลง ลบข้อมูลส่วนบุคคล หรือปฏิเสธการรับข่าวสารจากบริษัทกรุณาติดต่อ
URL https://soltilo-thailand/th/contact/
โทรศัพท์ 02-118-6093
E-mail support@soltilo-thailand.com

6. การเข้าถึงแฟ้มข้อมูล

บริษัทจะใช้การเข้าถึงแฟ้มข้อมูลเพื่อสำรวจแนวโน้มการใช้เว็บไซต์ของทุกท่าน

7. นโยบายการใช้คุกกี้ (Cookie)

บริษัทมีการใช้คุกกี้ในประโยชน์ด้านต่างๆ เช่น เพื่อปรับปรุงการให้บริการแก่ลูกค้า เพื่อการโฆษณาสินค้าและเพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารของทางบริษัท

คุกกี้เป็นกลไกที่เมื่อท่านใช้เว็บไซต์ของเรา จะมีการเก็บประวัติการใช้งาน การป้อนข้อมูลที่ได้รับและถูกบันทึก ผ่านเว็บเบราว์เซอร์ในรูปของไฟล์ลงในคอมพิวเตอร์ของท่าน ในกรณีที่ท่านยินยอมให้มีการใช้คุกกี้ในการตั้งค่าเบราว์เซอร์ ทางเราอาจได้รับคุกกี้ที่มีการเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ของท่าน รวมไปถึงการรวบรวมประวัติการใช้งานและข้อมูลส่วนบุคคลได้ อีกทั้งทางเรายังใช้การอ้างอิงคุกกี้ที่เก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ของท่าน เพื่อการโฆษณาสินค้าและประชาสัมพันธ์ข่าวสารโดยผ่านทางบุคคลที่สามที่เราได้มอบหมาย หรือผ่านเว็บไซต์อื่นด้วย

ท่านสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้ในเบราว์เซอร์ได้ เช่น "อนุญาตให้ใช้คุกกี้", "ปิดกั้นการใช้คุกกี้", "แจ้งเตือนเมื่อได้รับคุกกี้" ทั้งนี้หากท่านปิดกั้นการใช้คุกกี้ ท่านอาจไม่ได้รับบริการบางส่วนจากทางบริษัทได้

8. การจัดการข้อมูลส่วนบุคคล

ทางบริษัทให้คำมั่นสัญญาในมาตรการทั้งมวล ว่าจะปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าอย่างแน่นอนและจะนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ให้สอดคล้องกับเจตนาของลูกค้า อีกทั้งเราจะระมัดระวังอย่างถึงที่สุดเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหาย การสูญหายของข้อมูล การใช้ผิดวัตถุประสงค์ การนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต การเผยแพร่ การดัดแปลง อีกทั้งเรายังมีการอบรมในบริษัทเกี่ยวกับการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลและการจัดการระบบข้อมูลส่วนบุคคลให้มั่นคงขึ้นอีกด้วย

9. การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว เราจะประกาศเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางเว็บไซต์ ท่านสามารถทราบข่าวสารนโยบายความเป็นส่วนตัวและวิธีใช้ได้อยู่เสมอจากการประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวล่าสุดทางเว็บไซต์ ดังนั้นกรุณาตรวจสอบเป็นประจำ อีกทั้งหากมีการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลโดยวิธีการที่ต่างจากเนื้อหาที่ได้กล่าวไว้ในการรวบรวมข้อมูลตั้งแต่แรก ทางเราจะติดต่อกับท่านโดยประกาศทางเว็บไซต์ ท่านมีสิทธิ์ที่จะเลือกว่าทางเว็บไซต์จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลโดยวิธีการที่ต่างไปได้หรือไม่

ACCESSแผนที่

SOLTILO
FAMILIA SOCCER SCHOOL THAILAND
Google Map
20 ซ.อรรถกวี 1 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 ประเทศไทย

FREE TRIAL

ไม่เสียค่าใช้จ่าย

สมัคร
ทดลองเรียน

ยินดีต้อนรับทั้งเด็กที่มีและยังไม่มีประสบการณ์ ไม่จำกัดเพศ!
เหล่าโค้ชที่ร่าเริงและอารมณ์ดีกำลังรอทุกคนอยู่!

20 Soi Atthakawee 1, Rama4-Road, Klongton, Klongtoey, Bangkok 10110 Thailand